สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft office 2016 และ Microsoft office 365”

office-2016

สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft office 2016 และ Microsoft office 365” (อบรมวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559)

เริ่มสมัครตั่งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 (สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 8 ธันวาคม 2559
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 9 ธันวาคม 2559

>> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงชื่อสมัคร <<