ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมรับ Serial Key (1 คน/1 กิจกรรม)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมรับ Serial Key (1 คน/1 กิจกรรม)

สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น

>> ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม <<

 

>> ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ <<
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 – การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 – การซ่อมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (update 15/03/2559)
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 – การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (update 3/05/2559)
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 – การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต (update 31/05/2559)
(**ผู้ที่ลงทะเบียนกรุณามาตามวัน/เวลาที่ลงไว้ และควรมาลงชื่อภายในเวลาไม่เกิน 10.00 น.)