โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate”

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate”
ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสื่อการเรียนได้ทันทีในชั่วโมงเรียน
อบรมวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ห้องปฎิบัติการ 1064 (อาคาร10 ชั้น6)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร 1722,1723 ต่อ 114 หรือติดต่อคุณเดชอาคม 0877732149

> กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม << (เต็มจำนวนแล้ว)

20150827_captivate