มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมงานแถลงข่าว อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อม และอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานแถลงข่าวอุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript และรับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรแกนนำในการให้บริการ Digital Transcript อย่างเป็นทางการ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10..00น.ณ ห้อง แถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัตกรรม และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

Digital Transcript เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเอกสารทางการศึกษาต่างๆ แต่ว่าส่วนใหญ่พอถึงขั้นตอนสุดท้ายเวลาขอหลักฐาน จะเป็นการออกมาในลักษณะของกระดาษ ซึ่งนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบไปแล้ว ก็ต้องเก็บกระดาษนี้เพื่อเอาไปใช้ยื่นเป็นหลักฐาน เช่น สมัครงาน หรือไปศึกษาต่อ

พอต้องใช้เป็นกระดาษ ปรากฏว่าหน่วยงานที่เขารับเอกสารนี้ไป ก็กลายเป็นภาระต้องขอสำเนาให้เซ็นรับรองบ้าง หรือต้องทำเรื่องไปสอบถามมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่นักศึกษาคนนี้เรียนจบมา เพื่อยืนยันว่าได้จบมาจากที่นั้นจริงๆ ไหม จึงกลายเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมาก ปกติก็หลายสัปดาห์ บางทีเป็นเดือน เพราะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องมีการตรวจสอบ และทำเรื่องแจ้งกลับไปถึงนักศึกษา กว่าจะยืนยันกันได้ก็ใช้เวลานาน หรือเอกสารบางทีก็หาไม่เจอ ถ้าผ่านไปหลายปีแล้ว หรือกรณีร้ายแรงคือ มีการปลอมแปลงข้อมูลทางราชการ เช่น ปลอมแปลงเกรด วิชาที่จบ หรือสาขาที่จบ นี่คือปัญหาที่เราเห็นกัน และไม่ใช่เฉพาะในภาคใดภาคหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐ ประสบปัญหาเหมือนกัน ดังนั้น Digital Transcript จึงมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก https://thematter.co/brandedcontent/dga_digital-transcript/133581

ภาพประกอบเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/94a