ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT (ระยะที่ 2)

 

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT (ระยะที่ 2)
—-
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย

{Recent News}ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์…

โพสต์โดย BSRU News เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019