เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 สำนักคอมพิวเตอร์ วางพวงมาลาสักการะในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์