รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่
สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยขั้นตอน ดังนี้

username = รหัสนักศึกษา (เช่น 61xxxxxxxx)
password = รหัสบัตร ปชช.13 หลัก

***หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้
ติดต่อ : สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8
โทร : 0-2473-7000 ต่อ 1722, 1723

#BSRUAnnouncement รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ #BSRUNews