เชิญชวนสาขาวิชาส่งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

#มีกิจกรรมดี ๆ มาฝาก สำหรับช่วงกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ เชิญชวนสาขาวิชาส่งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมอบรมในโครงการ
“เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
———
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาทุกชั้นปี
ระยะเวลาโครงการ : ตลอดปีการศึกษา 2561
———
เวลาในการอบรม : 90 นาที ต่อ 1 กลุ่ม
จำนวนนักศึกษาต่อ 1 กลุ่ม : 50 คน (ตามจำนวนเครื่องในห้องปฏิบัติการ)
———
#หัวข้อการบรรยาย
-การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัย(Authentication) SuriyaWiFi/BSRU_WiFi2G/ BSRU_WiFi5G
-การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา(MIS) / การแก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ เช่น การลืมรหัสผ่าน
-การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (BSRU e-Learning) ทั้งบน Desktop และบน Mobile Application / การลงทะเบียนรายวิชา/ การเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์
-การใช้บริการระบบซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บนระบบคลาวด์ (Microsoft Office365) / การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา
-การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้านอกเวลา
-ช่องทางการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย
———
#หมายเหตุ
สาขาวิชาที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 02-473-7000 1722/1723 หรือ ไลน์ไอดี @ccbsru
สาขาวิชาสามารถกำหนดจำนวนนักศึกษาและวันเวลาที่ต้องการได้ / ทางสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการตรวจสอบตารางการบรรยายและแจ้งกลับไปยังสาขาฯ
———
#ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์
Line :: @CCBSRU
 :: 02-473-7000 ต่อ 1722 , 1723
📧 :: cc@bsru.ac.th
🌍 :: cc.bsru.ac.th
facebook :: fb.me/cc.bsru