Q : นักศึกษาสมัครใช้บริการ Office 365 ได้หรือไม่?

A:  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุกชั้นปีสามารถสมัครขอใช้บริการ Office365 ได้ตลอดการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยสมัครขอใช้บริการได้ที่ https://bsru.me/regis-o365-student  และรอรับอีเมล์ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ

หากมีข้อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ LineId : @ccbsru คะ