มหาวิทยาลัยมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ลิขสิทธิ์ให้บริการหรือไม่?

#คำถามที่พบบ่อย
Q : มหาวิทยาลัยมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ลิขสิทธิ์ให้บริการหรือไม่?

A: มหาวิทยาลัยมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ลิขสิทธิ์แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ bsru.onthehub.com

———————-
การสมัครใช้บริการครั้งแรก คณาจารย์และบุคลกรต้องใช้อีเมล์ของ Account O365 ในการลงทะเบียน
หากท่านยังไม่มีอีเมล์ Account Office365 สามารถสมัครได้ที่http://bsru.me/regis-o365-staff
———————
สำหรับนักศึกษา ต้องสมัครขอใช้บริการ Office365 ก่อน จึงสามารถสมัครใช้งานเว็บไซต์ bsru.onthehub.comได้
#สมัครบริการOffice365สำหรับนักศึกษา
คลิก https://bsru.me/regis-o365-student
——————–