{ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม} อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle”

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

 


 

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle”

สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 (อาคาร10 ชั้น9)

#สมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561
————————-

#วันที่อบรม 20-21 มิถุนายน 2561 [สำหรับหลักสูตร ทุกคณะ]

📝 สมัครออนไลน์ 📝 : https://goo.gl/forms/c1mdMOE2KEZ5wZaz1

————————–
#วันที่อบรม 22มิถุนายน 2561 [สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป/และศึกษาทั่วไปเลือก] 📝 สมัครออนไลน์ 📝 : https://goo.gl/forms/c1mdMOE2KEZ5wZaz1
————————-
#หัวข้อการอบรม
-รู้จักการทำงานของ Moodle
-การกำหนดหัวข้อของบทเรียน
-การนำสื่อการสอน อาทิ PPT , Word , Video ขึ้นบทเรียนแต่ละบท

-การสร้างแบบฝึกหัด
-การทำข้อสอบแบบปรนัย แบบถูกผิด แบบปลายเปิดในรูปแบบคลังข้อสอบ
-การกำหนดคุณสมบัติของข้อสอบ เช่น รหัสผ่าน กำหนดเวลาในการทำข้อสอบ
-การตรวจและให้คะแนนผู้เรียน
———————-

สอบถามรายละเอียด :
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Line@ : @ccbsru
หรือ โทร 024737000 ต่อ 1722, 1723 (ต่อ 109 คุณเดชอาคม)