(ประกาศรายชื่อ) โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Office365 Education สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม Office365

 

 


 

ขอเชิญอาจารย์/บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Office365 Education สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย”
——————————————-

ลงชื่อสมัครเข้าร่วมอบรม

หมดเขตรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2561

รับสมัครจำนวน 40 ท่าน/1 Section
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์
——————————————-
กำหนดการอบรม วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092
——————————————-
#หัวข้อการอบรม

————-วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ———

#Section T1 (9.00-12.00 )
office Mix in PowerPoint การสร้างสื่อการสอนและเนื้อหาบทเรียนแบบออนไลน์

#Section T2 (13.00-16.30 )
Excel – Form การสร้างแบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบหรือฟอร์มออนไลน

————-วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ———

#Section T3 (9.00-12.00 )
SWAY การนำเสนอบทเรียน เนื้อหา งานวิจัย หรือผลงานต่าง ๆ
ผ่านเว็บไซต์แบบ Responsive

#Section T4 (13.00-16.30 )
OneNote การพัฒนาห้องเรียนเข้าสู่รูปแบบ
Active Learning บน Smart Devices
——————————————
#หมายเหตุ สามารเลือกหัวข้ออบรมได้มากกว่า 1 Section ตามความสนใจ
ทุกหัวข้อการผู้เข้าอบรมจะมีการแนะนำเทคโนโลยี MS และระบบ Office 365 Education ที่สนับสนุนในภาคการศึกษา ก้าวทันโลกยุค Digital Education และ การประยุกต์ใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและเนื้อหาในระบบ Office 365 (บน Cloud Platform)
========================
#ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์
Line@ :: https://line.me/R/ti/p/%40xrd7030f (bsru.me/lineat-cc)
Tel. :: 02-473-7000 ต่อ 1722 , 1723
email :: cc@bsru.ac.th
website :: http://cc.bsru.ac.th
facebook :: www.facebook.com/cc.bsru
========================